Filharmonie Filderstadt. Kultur & Kongress Zentrum Filderstadt

Helene Sonntag

Geschäftsführerin

Telefon: 0711 70976-10
E-Mail: hsonntag@filderstadt.de

Alexander Frey

Abteilungsleiter Kultur

Telefon: 0711 70976-13
E-Mail: afrey@filderstadt.de

Volker Teufel

Abteilungsleiter | Technischer Leiter

Telefon: 0711 70976-17
E-Mail: vteufel@filderstadt.de

Ursula Kauffmann

Abteilungsleiterin | Assistentin der Geschäftsführung | Vermietungen

Telefon: 0711 70976-12
E-Mail: ukauffmann@filderstadt.de

Ursula Hentschel-Siech

Kulturbüro | Abonnentenbüro

Telefon: 0711 70976-11
E-Mail: uhentschel-siech@filderstadt.de

Melina Mozer

Veranstaltungskauffrau

Telefon: 071170976-19
E-Mail: mmozer@filderstadt.de

Renate Renz

Finanzwesen

Telefon: 0711 70976-14
E-Mail: rrenz@filderstadt.de

Ralph Lübeck

Stellvertretender Technischer Leiter

Telefon: 0711 70976-41
E-Mail: rluebeck@filderstadt.de

Katharina Schmieder

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Telefon: 0711 70976-41
E-Mail: kschmieder@filderstadt.de

Stephanie Zimmermann

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Telefon: 0711 70976-41
E-Mail: szimmermann@filderstadt.de

Frithjof Splettstößer

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Telefon: 0711 70976-41
E-Mail: fsplettstoesser@filderstadt.de

Sascha Helfinger

Fachkraft für Veranstaltungstechnik i.A.

Telefon: 0711 70976-41
E-Mail: shelfinger@filderstadt.de

Leonie Metzger

Veranstaltungskauffrau i.A.

Telefon: 0711 70976-28
E-Mail: lmetzger@filderstadt.de

Bild Laura Maier

Laura Maier

Veranstaltungskauffrau i.A.

Telefon: 0711 70976-15
E-Mail: lmaier@filderstadt.de